Afspraken

We werken op school met de methode Kanjertraining. Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Met de Kanjertraining leren kinderen op een positieve manier omgaan met sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Dit oefenen we met toneelstukjes, verhalen met gedrag van anderen erin, vertrouwensoefeneningen of opdrachten waarbij we elkaar beter leren kennen. 

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Kinderen die zich volgens deze ideeën en afspraken kunnen gedragen, noemen we kanjertijgers. Ook de kanjerafspraken hebben we in elke klas.

kanjerafspraken

 

protocol

Uiteraard hebben we op de GHS ook een antipestprotocol. Door ons strikt aan de afspraken te houden streven we naar een optimale preventie van dit vervelende verschijnsel. Om pestgedrag optimaal aan te kunnen pakken is een eendrachtige samenwerking tussen ouders en school van groot belang.

antipestprotocol

Op school gaan we steeds meer gebruik maken van de computer en met name het internet. Een schat aan informatie, inspiratie, vriendschap en creativiteit ligt klaar om ontdekt te worden. Maar naast deze goede mogelijkheden hebben we op het internet ook te maken met geweld, digitale pesterijen en commercie.

Op school willen we de kinderen ook als het gaat om het gebruik van internet een veilige omgeving bieden. Daarnaast hebben we als school ook de taak de kinderen te leren omgaan met internet en de computer.

Gelukkig hebben we op school afspraken over hoe we met elkaar omgaan.

Deze afspraken gelden natuurlijk ook als de kinderen met de computer aan het werk zijn.

internet- en computerafspraken

Toch hebben we op school ook speciale afspraken die gaan over het gebruik van de computer en het internet. De regels worden in de klas besproken. Ook ‘ondertekenen’ de kinderen de afspraken zodat ze ook beloven zich aan deze afspraken te houden.

 

nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

Introductiefilmpje GHS

agenda

03.jpg

Zoeken

Rondleiding

rondleiding Aangepast