Hieronder vindt u de algemene toelichting op de klachtenregeling van Stichting Peuterspeelzalen Hilligersberg-Schiebroek. De volledige regeling kunt u downloaden via deze link.

De leidsters zijn voor de ouders in beginsel de eerst aanspreekbare persoon waar het gaat om zaken die niet geheel naar wens verlopen.

Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u zich wenden tot de directie van de Goede Herderschool. Mocht die route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van Stichting peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek, per adres Hilleniussingel 23, 3054 EX Rotterdam.

De peuterspeelzaal heeft een vertrouwenspersoon:
Mevrouw. E.G. van de Aa-Weimar is daartoe verbonden aan de peuterspeelzaal. In meer delicate kwesties kunt u zich wenden tot haar (per adres Hilleniussingel 23, 3054 EX Rotterdam). De (interne) klachtenprocedure van peuterspeelzaal Kastanjeplein is neergelegd in de " klachtenregeling peutergroep Kastanjeplein". De klachtenregeling ligt tevens ter inzage bij de peuterspeelzaal.
Voor de externe afhandeling van klachten is Stichting peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek (verplicht) aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl). Indien de peuterspeelzaal de klacht niet binnen zes weken afhandelt of naar behoren afhandelt, kunnen de ouders/ verzorgers hun klacht bij deze externe geschillencommissie voorleggen.
Ook hebben ouders/verzorgers in een aantal gevallen het recht om hun klacht rechtstreeks bij de Geschillencommissie Kinderopvang in te dienen. In artikel 7 van de klachtenregeling leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang. In dat artikel 7 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang opgenomen. 

 

nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

Introductiefilmpje GHS

agenda

04.jpg

Zoeken

Rondleiding

rondleiding Aangepast