Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een groep van ouders en leerkrachten die samen nadenken over school. We denken bijvoorbeeld mee over de schooltijden, het schoolfonds, de fotograaf en onderwijskundige zaken. We kunnen allerlei dingen die met school te maken hebben bespreken. Ook mogen we de directie advies geven of kunnen we instemmen met bepaalde beslissingen. Klik hier om te zien wie er op dit moment in de MR zitten.

Voor elk kind is er een school waar hij tot zijn recht komt. Alle kinderen hebben zorg nodig. Voor 95% van de kinderen kunnen wij de benodigde zorg bieden. Dit kan zijn extra uitleg, een eigen leerlijn of pluswerk. Voor enkele kinderen hebben wij hier op school niet de benodigde zorg of expertise. Voor deze kinderen gaan we op zoek naar een andere school, zodat ook zij tot hun recht komen. Dit noemen we het passend onderwijs. Passend onderwijs op andere scholen kan geboden worden in de vorm van kleinere groepen, bepaalde expertise of meer hulp in de klas. Alles over het passend primair onderwijs (PPO) in Rotterdam vindt u via deze link.

Een aantal keer in het jaar vergadert de MedezeggenschapsRaad. We praten over het schoolfonds, het overblijven, passend onderwijs en nog veel meer! Soms geven we de directie advies, soms kunnen we instemmen met (nieuwe) afspraken. Wat we afgelopen jaar precies gedaan en besproken hebben, leest u in het jaarverslag. Zeer interessant en echt een eye-opener!

Om de MR meer bekendheid te geven, willen we ook met een stand bij de rapportmiddag en -avond aanwezig zijn. Een aantal leden van de MR zal dan bij de stand staan en u kunnen vertellen wat we precies doen. Ook als u vragen heeft over de MR, kunnen we deze beantwoorden. Of u komt gewoon even kennis maken met ons; dat mag natuurlijk ook!
Tijdens de rapportmiddag en -avond wordt ook aan u gevraagd of u een enquête in wil vullen. Deze enquête gaat over het overblijven en het continurooster. We willen graag weten hoe u dit ervaart. Naar aanleiding van deze enquête zullen we het continurooster evalueren.

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een groep van ouders en leerkrachten die samen meedenken over schoolzaken. We denken bijvoorbeeld mee over de schooltijden, het schoolfonds, onderwijskundige zaken en budgetten. We kunnen alle schoolaangelegenheden bespreken. Ook mag de MR gevraagd en ongevraagd advies geven over deze schoolaangelegenheden. Met betrekking tot een aantal te regelen zaken heeft de MR instemmingsrecht. Dat houdt in dat het alleen door kan gaan als de MR het er echt mee eens is. Een paar keer per jaar overlegt de MR met het schoolbestuur en bespreken we de schoolzaken.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend overlegorgaan voor de vier scholen van onze stichting SPCOHS. Hier wordt overlegd met het schoolbestuur over zaken die op alle scholen spelen of die voor alle personeelsleden van belang zijn.

De MR op de Goede Herderschool ziet er als volgt uit:

Oudergeleding:
Dhr. Daniel Dam
Mw. Ezter Vajda-Khuder

Personeelsgeleding:
juf Eveline van Harten
juf Christl Peeters
juf Estheran Flanders

Met regelmaat vergadert de MedezeggenschapsRaad. We praten over schoolzaken, de overblijf, de schoolfotograaf en andere dingen die over school gaan. Wilt u weten wat er in 2013 allemaal door de MR besproken is? Lees dan het jaarverslag.

nieuwsbrief

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.

Introductiefilmpje GHS

agenda

03.jpg

Zoeken

Rondleiding

rondleiding Aangepast